12/1/2021 1:22:16 PM 12/1/2021 1:22:16 PM
اعلام اسامی نهایی کاندیدا‌های شورای صنفی دانشجویان
12/1/2021 12:51:54 PM | 219

پس از بررسی‌های انجام شده از میان ۲۵ داوطلب، اسامی به شرح زیر می باشد:

 ۱- علیرضا چابک

 ۲- مریم وارسته

 ۳- نادیا رحیمی

 ۴- علی علی پور

 ۵- علی یوسف شعیبی

 ۶- شیما کشوری

 ۷- زهره فرهادی

 ۸- صدیقه طهماسبی

 ۹- مهدی سایری

 ۱۰- محدثه حاجی قاسمی

 ۱۱- مهرسا معتمدی

 ۱۲- محمد خوشخوی

 ۱۳- فاطمه آبرون

 کاندیداهای گرامی از روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه،ساعت ۱ بامداد لغایت ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰، تا ساعت ۹ صبح حق تبلیغات را دارند.

دانشجویان می‌توانند جهت تبلیغات انتخاباتی خود از بستر فضای مجازی معاونت دانشجویی و سایر گروه های مرتبط با دانشگاه استفاده نمایند.

 انتخابات شورای صفنی روز یکشنبه مورخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۹ صبح برگزار می شود.

معاونت دانشجویی 

0 نظر
ثبت نظر