5/14/2022 3:12:35 PM 5/14/2022 3:12:35 PM
المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
5/14/2022 1:12:31 PM | 263

قابل توجه دانشجویان گرامی شاهد و ایثارگر، جهت شرکت در این المپیاد ورزرشی در رشته‌های انفرادی: تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو و میدانی، شطرنح و رشته‌های تیمی: فوتسال و والیبال به نشانی زیر پیام دهید:

alikhormani@gmail.com

اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر