9/29/2021 12:12:06 PM 9/29/2021 12:12:06 PM
قابل توجه دانشجویان متقاضی ورود و اسکان به دانشگاه
9/29/2021 10:24:11 AM | 1582

 

با توجه به آغاز صدور کارت دیجیتال واکسن کرونا، کلیه دانشجویان متقاضی ورود و اسکان باید به سایت ذیل

https://vcr.salamat.gov.ir/

مراجعه و کارت واکسن خود را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است جهت ورود به دانشگاه کارت واکسن الزامی می باشد .

 

                                                                                                                     مدیریت امور دانشجویی

0 نظر
ثبت نظر