7/18/2020 11:24:35 AM 7/18/2020 11:24:35 AM
معرفی سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان
7/18/2020 11:24:35 AM | 2156

بسمه تعالی

به اصلاع می رساند جهت ترویج فرهنگ نیکو کاری، سامانه حامیان صندوق رفاه به آدرس www.hami.swf.ir راه اندازی گردیده است.
این سامانه زیر ساختی را فراهم نموده است تا دانشگاه ها بتوانند کمک های خیرین را با سازوکاری ساده و شفاف در جهت رفع مشکلات خود هدایت و جمع اوری نمایند. از طرفی برای جذب هر چه بیشتر اعتماد خیرین، اجازه رصد و نظارت بر چگونگی هزینه ها در این سامانه برای آنها پیش بینی شده است. همچنین افراد نیکوکار می توانند با انتخاب گزینه کمک خاص در هر کدام از حوزه های نیکوکاری و انتخاب نام دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، خیر و خدمت خود را مستقیم به این دانشگاه تقدیم نمایند.
لذا از خیرین محترم تقاضا می شود با مراجعه به این سامانه و اهداء کمک های خود، این دانشگاه را مورد حمایت خود قرار دهند.

سامانه حامیان صندوق رفاه
www.hami.swf.ir

0 نظر
ثبت نظر