1398/06/31 - 00:37

پیام ریاست محترم دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید

پیام ریاست محترم دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید

1398/06/26 - 00:47

اطلاعیه زمان ثبت نام كليه پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري سال تحصيلي 98-99 کاردانی و کارشناسی

اطلاعیه زمان ثبت نام كليه پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري سال تحصيلي 98-99

1398/06/25 - 13:54

جشن تشویق فرزندان ممتاز اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه

جشن تشویق فرزندان ممتاز اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه

1398/06/20 - 16:16

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید - كارشناسي ارشد

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید - كارشناسي ارشد

1398/06/20 - 16:11

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید - كارشناسي ناپيوسته

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید - كارشناسي ناپيوسته

1 2 3 4 5 6 ... 77