1393/12/20 - 10:30

اردوی راهیان نور 93

اردوی راهیان نور 93

1394/02/14 - 00:45

اردوی یکروزه زیارتی - سیاحتی ویژه دانشجویان دختر و پسر

اردوی یکروزه زیارتی - سیاحتی ویژه دانشجویان دختر و پسر

1393/08/07 - 10:00

برگزاری مراسم زیارت عاشورا توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه

برگزاری مراسم زیارت عاشورا توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه

1394/06/18 - 14:51

برگزاری مراسم روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه

برگزاری مراسم روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه

1393/08/21 - 12:47

برگزاری مراسم بمناسبت ماه محرم مورخ 93/08/20

برگزاری مراسم بمناسبت ماه محرم مورخ 93/08/20

1394/03/10 - 14:00

برگزاری مسابقه آشپزی در خوابگاه خواهران

برگزاری مسابقه آشپزی در خوابگاه واحد خواهران

1 2 3 4 5 6 ... 22