ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96


ثبت نام ورودی های جدید تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96

ثبت نام حضوری:
 ضروری است که کلیه پذیرفته شدگان روز دوشنبه 15/8/96 به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه کنند و مدارک لازم را تحویل نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری:
1-  اصل و یک برگ تصویرمدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تأیید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی(لیسانس)قید شده باشد.
تبصره 1:پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس)نمی باشند، لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) را به دانشگاه ارائه نمایند.
تبصره 2 : آن دسته از پذیرفته شدگانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در آزمون ، دانشجوی سال آخربوده اند و حداکثر تا تاریخ 31/6/93 فارغ التحصیل می شوند،دانشجوی سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی را که به تأیید مسئول ذیربط رسیده است را زمان ثبت نام ارائه نمایند..
تذکر مهم: آن دسته از داوطلبانی که دانشجوی سال آخر  بوده و به عنوان رتبه اول در آزمون شرکت نموده اند، معدل فارغ التحصیلی اعلام شده آنان از سوی موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی آنان ، لحاظ گردیده و لازم است مطابق بند یک فوق و یا تبصره آن  عمل نمایند.

  2-   اصل شناسنامه و دو سری فتوکپی از تمام صفحات
  3-   اصل کارت ملی و دو سری فتوکپی از آن
 
4- شش قطعه عکس تمام رخ  3*4 تهیه شده در سال جاری  
تبصره: 12 قطعه عکس تمام رخ 3*4 تهیه شده در سال جاری منحصراً برای برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالی ، برای آنان معافیت تحصیلی صادر می گردد.

5-مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنمای شماره یک آزمون ورودی تحصبلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1396 مشخص کند(برای برادران)

 6- حکم مرخصی سالانه با موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت -
 
تذکرات مهم:.
1-حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت نام الزامی است و ثبت نام در تاریخهای اعلام شده توسط دانشگاه و با ارائه مدارک کامل صورت می پذیرد.
2-معدل لیسانس پذیرفته شده با ید با معدلی که قبلاً در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمو.ن به سازمان اعلام نموده، یکسان باشد، بدیهی است از ثبت نام آندسته از داوطلبانی که دارای مغایرت معل باشند(معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معل اعلام شده به سازمان باشد)جداً خودداری می گردد.
از پذیرفته شدگانی که حداکثر تا تاریخ 31/6/96 3-فارغ التحصیل نشوند، ثبت نام به عمل نخواهد آمد وقبولی آنان کان لم یکن تلقی می گردد و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد