اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جهت عضویت درشورای صنفی -رفاهی دانشگاه


                                                             بسمه تعالی                                             
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جهت عضویت در شورای صنفی-رفاهی دانشگاه
نظر به اینکه انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه برگزار خواهد شد، بدینوسیله به اطلاع می­رساند آن دسته از دانشجویانی که تمایل به عضویت در این شورا را دارند جهت ثبت نام با همراه داشتن کارنامه تحصیلی حداکثر تا تاریخ 1/9/96  به آقاي روشن كارشناس امور دانشجويي مراجعه نمایند.
ضمنا تاریخ برگزاری انتخابات متعاقبا اعلام خواهد شد.
شرايط عمومي ثبت نام داوطلبان عضويت در شوراي صنفي رفاهي دانشجويان دانشگاه:
  1. اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
  2. اشتغال به تحصيل به صورت تمام وقت
  3. نداشتن حكم قطعي محكوميت در كميته انضباطي
  4. دارا بودن حداقل معدل كل 13 و نداشتن مشروطي بيش از يك نيمسال در طول مدت تحصيل
  5. نداشتن مسئوليت تشكيلاتي در شوراي مركزي تشكّل­هاي سياسي و فرهنگي كه از هيئت نظارت دانشگاه مجوز فعّاليت دارند.
  6. باقي ماندن حداقل دو نيمسال تحصيلي مطابق سنوات متعارف آموزشي
  7. گذراندن دو نيمسال تحصيلي
  8. عدم اشتهار به رفتار مغاير با شئون دانشجويي و اخلاقي به تاييد مراجع ذيصلاح
                                                       
 
مدیریت امور دانشجویی