قرارگرفتن ریاست محترم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل درلیست یک درصد محققین موثردنیا ازدیدگاه ارجاع مقالات


  به گزارش روابط عمومي دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل ، طبق آخرين اعلام مؤسسه Clarivate Analytics كه در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷  منتشر شد، ليست اسامي ۱% محققين موثر دنیا با مقالات برتر در ۲۱ حوزه اعلام گرديد و جناب آقای پروفسورداود دوميري گنجي ریاست محترم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل  به عنوان ۱% محقق موثردنيا از ديدگاه ارجاع مقالات معرفی شدند 
 در ليست اعلام شده ۳۴۰۰ محقق از سراسر دنيا حضور دارند كه آمريكا با ۱۶۶۱ محقق و انگلستان با تقريبا ۳۵۰ محقق به ترتيب در جايگاه اول و دوم قرار دارند. چين نيز با بيشترين افزايش در ميان كشورها، با ۲۳۷ محقق در رده سوم جاي دارد.  
شايان ذكر است كه اين ليست بر اساس بيشترين ارجاعات به مقالات در مجلات علوم و علوم اجتماعي كه در بازه زماني ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ در Web of Science بيشترين ارجاعات را داشته اند، تنظيم شده است.