کسب مقام پژوهشگربرتراستان مازندران توسط خانم دکترابوحسینی طبری و آقایان دکترشکری ، دکترقربانی


کسب مقام پژوهشگر برتر استان مازندران توسط خانم دکترابوحسینی طبری و آقایان دکترشکری ، دکترقربانی را خدمت این اساتید بزرگوار، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسور دومیری گنجی ، اعضای محترم هیات علمی وکارکنان گرامی تبریک و تهنیت عرض می نماییم  امید است با تلاش و همت همه تلاشگران این عرصه، شاهد موفقیت های چشمگیری در توسعه علمی استان و رساندن کشورمان به اوج افتخار و فتح قله های علمی در جهان باشیم.
روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل