جشن پیروزی جبهه مقاومت برجبهه تکفیری - صهیونیستی داعش دردانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزارگردید


جشن پیروزی جبهه مقاومت برجبهه تکفیری - صهیونیستی داعش دردانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزارگردید .این مراسم باشکوه با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه ، مدیریت روابط عمومی دانشگاه  ومدیریت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید .دراین مراسم ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسور دومیری گنجی ، پیروزی جبهه مقاومت برجبهه تکفیری - صهیونیستی را بسیارپراهمیت اعلام کردند وازجایگاه والای مدافعان حریم ولایت  تجلیل به عمل آوردند. دراین مراسم اعضای محترم هیات علمی ،کارکنان شریف ودانشجویان  گرامی دانشگاه شرکت کردند ودراین مراسم بسیج دانشجویی دانشگاه بیانیه صادر نمودند.