استقبال ریاست محترم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل جناب آقای پروفسور دومیری گنجی ازورود مدافعان حرم


.....