جزئیات برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

لطفا جهت اطلاع از جزئیات برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی و آیین نامه مرتبط با آن به پوسترهای ذیل مراجعه نمائید:
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه