انتخابات دبیرعمرانی منطقه دو کشور با حضورمدیران نظارت برطرح های عمرانی دانشگاه های منطقه دوکشور به میزبانی دانشگاه مازندران برگزارگردید


انتخابات دبیرعمرانی منطقه دو کشور با حضورمدیران نظارت برطرح های عمرانی دانشگاه های منطقه دوکشور به میزبانی دانشگاه مازندران برگزارگردید . مدیریت محترم دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه  جناب آقای مهندس ابراهیمی انتخاب مجدد مهندس مجید حق پناه را با اکثریت آرا به شرح ذیل تبریک گفتند:

جناب آقای مهندس مجید حق پناه
انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان دبیر منطقه دو کشور که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی‌ های بر جسته جنابعالی در صحنه‌های خدمت صادقانه به دانشگاه های کشور است تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.