قابل توجه دانشجویان گرامی


بدينوسيله به اطلاع مي رساند واحد مشاوره دانشجويي اين دانشگاه در نظر دارد برنامه سخنراني با موضوع افسردگي برگزار نمايد .
سخنران : خانم فلاح كارشناس ارشد روان شناسي باليني
محل سخنراني : نمازخانه سازمان مركزي دانشگاه
تاريخ : 1396/09/26
ساعت : 12/30