مراسم گرامیداشت هفته پژوهش دردانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزارگردید


مراسم روز پژوهش در روز شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۵ در سالن کنفرانس دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، مدیر پژوهش و فناوری و اعضای هیات علمی برگزار گردید.
 
در ابتدای این مراسم دکتر صمصامی خداداد مدیر پژوهش و فناوری گزارش جامعی از عملکرد یکساله حوزه پژوهشی ارائه و مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را مطرح نمودند. سپس پروفسور دومیری گنجی ریاست محترم دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از عملکرد پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه، خواستار همکاری تمامی اعضا محترم هیئت علمی جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشگاه شدند. اعضای محترم هیات علمی نیز مشکلات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند. در این مراسم ضمن تقدیر از سرکار خانم دکتر محدثه ابوحسینی طبری، آقای دکتر حجت اله شکری و آقای دکتر بهرام قربانی به دلیل کسب عنوان پژوهشگر برتر استان مازندران، از پژوهشگران برتر دانشگاه سرکار خانمها، دکتر مریم عزیزخانی و دکتر محدثه ابوحسینی طبری(دانشکده دامپزشکی)، سرکار خانم دکتر محبوبه زارع (دانشکده زیست فناوری و گیاهان دارویی) و آقایان دکترمحمدسلیمانی ودکتر مجید اسحق نیموری(دانشکده مهندسی فناوریهای نوین) تقدیر به عمل آمد.