دیدار ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسور دومیری گنجی ومدیران دانشگاه با ریاست محترم بانک قرض الحسنه رسالت آمل


دیدار ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسور دومیری گنجی ومدیران دانشگاه با ریاست محترم بانک قرض الحسنه رسالت آمل وهیات همراه درسالن جلسات دانشگاه برگزارگردید دراین نشست درخصوص  چگونگی ارائه تسهیلات بانکی به اساتید ، کارکنان ودانشجویان مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت