افتتاح دبیرخانه مجمع حامیان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل


در نخستین جلسه مجمع حامیان دانشگاه، دبیرخانه این مجمع با حضور جناب آقای حاج سیدجعفر رسولی معاون محترم  استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل و اعضاء هیأت امناء مجمع حامیان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل افتتاح شد