راهنمای برگزاری کلاس های مجازی ترم تابستان
7/21/2020 10:34:55 AM 1068

 

جهت حضور در کلاس های اختصاصی میتوانند از طریق آموزش زیر اقدام نمایند:

دریافت فایل

انتقال به صفحه آموزش

0 نظر
ثبت نظر