بازدید رئیس دانشگاه به همراه امام جمعه محترم شهرستان آمل و دیگر مسئولین از پروژه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
9/15/2020 8:10:21 AM 399
0 نظر
ثبت نظر