بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه و اعضای شورای اسلامی شهر آمل از دپوی زباله عمارت
9/26/2021 3:00:08 PM 412

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه و اعضای شورای اسلامی شهرآمل، معاون خدمات شهری شهرداری،مدیر عامل و کارشناسان شرکت دانش بنیان شیمی گستر محیط زیست از دپوی موقت زباله، عمارت و سایت پردازش 

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر