پیام تبریک دکتر دومیری گنجی در گرامیداشت دهة سرآمدی آموزش
5/12/2020 2:07:44 PM 2204

دکتر دومیری گنجی ضمن تبریک به اساتید نمونه دانشگاه فرمودند:

سپاس بیکران خداوند کریم را که توفیق داد در فصل رویش و شکفتن و در روز معلم که مزین به نام استاد شهید مرتضی مطهری است ازاستادان خدومی که پیشرفت و پیشگامی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مدیون و مرهون خدمات و زحمات ایشان است تقدیر به عمل آوریم.

همچنین مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر امیر خاکی ضمن بزرگداشت مقام فاخر استاد و روز معلم و نیز گرامیداشت دهة سرآمدی آموزش، اسامی استادان نمونه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به شرح ذیل می باشد:

دانشکده دامپزشکی:

دکتر راحم خوشبخت، دکتر مجتبی خسروی

دانشکده فنی مهندسی:

 دکتر بهرام جعفری، دکتر هادی رضا زاده

دانشکده زیست فناوری:

دکتر مصطفی گواهی

دانشکده گیاهان دارویی:

دکتر سید علی اندی

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر