ارتقای مرتبه علمی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
9/12/2020 12:07:27 PM 2385

ارتقای مرتبه علمی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

                                          

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، طي احکام جداگانه ای از سوي دكتر داوود دومیری گنجی رییس دانشگاه و با استناد به پيشنهاد دانشكده‌‌های زیست فناوری و فنی مهندسی، مبني بر ارتقاي مرتبه‌ علمی آقایان دکتر مجتبی رنجبر و دکتر فخرالدین نظری از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشياري در جلسه مورخ 19 /06 /1399هيأت مميزه دانشگاه مازندران مطرح گرديد و با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مصوب  18/ 12/ 1394 و با استناد به آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه ها و ساير مقررات مربوط، صلاحيت علمي ايشان براي احراز مرتبه‌ دانشیاری به ترتیب در گروه های آموزشی زیست فناوری میکروبی و برق و مکانیک مورد تأييد قرار گرفت.


 

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر