اعلام اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان
9/13/2020 9:38:33 AM 3320

اعلام اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1400-1399

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان اولیه مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 00-99 دانشگاه تخصی فناوری های نوین آمل و آرزوی موفقیت روزافزون در امر مقدس تحصیل،به اطلاع میرساند فهرست اسامی قبولی های اولیه اعلام میگردد.

نکات قابل توجه

1-اعلام پذیرش اولیه به هیچ وجه به منزله پذیرش قطعی نمی باشد. تبدیل وضعیت پذیرش اولیه به پذیرش نهایی دانشجویان صرفاً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجو صورت خواهد گرفت.

2--بسیار مهم:آندسته از پذیرفته شدگانی که مایل به استفاده از سهمیه(استعداد درخشان) قبولی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل نمی باشند ،مکلفندفرم انصراف پیوست را به دقت پر نموده و حداکثر تا تاریخ 01/06/1399 به آموزش دانشگاه تحویل دهند.د ر غیر این صورت دانشگاه نام دانشجو را در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور در لیست قبولی های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل ثبت خواهد کرد. بدیهی است در این صورت دانشجو نمی تواند از سایر دانشگاه های قبول شده(در سهمیه استعداد درخشان)استفاده نماید.

-لیست اسامی پذیرفته شدگان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته قبولی در مقطع کارشناسی ارشد

1

محدثه حسینقلی پور

زیست فناوری میکروبی

2

مهسا داستانی

زیست فناوری میکروبی

3

عطیه محمدی

زیست فناوری میکروبی

4

امیررضا نیازی تبار

زیست فناوری میکروبی

5

فاطمه صالحی 

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

6

مریم صلاحی کجور

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

0 نظر
ثبت نظر