جشن تشویق فرزندان ممتاز اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه
10/4/2020 10:47:02 AM 1188

جشن تشویق فرزندان ممتاز اعضای هیات علمی وکارکنان دانشگاه 

زمان تحویل مدارک  : حداکثر تا تاریخ 1399/07/22   (( بعد از تاریخ مذکور به هیچ عنوان مدارک دریافت نخواهد شد. ))  

محل تحویل مدارک  : دفتر روابط عمومی دانشگاه ( آقای افرازه )

مدارک مورد نیاز : اصل یا کپی کارنامه تحصیلی نیمسال دوم ممهور به مهر آموزشگاه ویک قطعه عکس

ملاک انتخاب :

                   اول تا ششم ابتدایی  : معدل خیلی خوب
                   متوسطه اول  :  معدل بالای ۱۹
                   متوسطه دوم  :  معدل بالای
۱۸

 

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر