انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان
12/9/2020 12:50:15 PM 1369

 

به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان گرامی دانشگاه میرساند قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان با بیمه ایران به مدت یک سال از تاریخ 99/10/01 منعقد گردید لذا جهت دریافت فرم درخواست بیمه تکمیلی و جدول تعهدات به فایل پیوست مراجعه نمایید.لازم به ذکر است حداکثر تا تاریخ 99/09/23  نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام و به اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه تحویل شود.

توجه: عدم تکمیل فرم تاتاریخ مذکور  به منزله انصراف از بیمه تکمیلی می باشد.

دریافت لیست تعهدات

دریافت فرم

مدیریت امور اداری وپشتیبانی دانشگاه - اداره کارگزینی و رفاه

0 نظر
ثبت نظر