بازدید سرپرست دانشگاه و نماینده محترم مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی از پروژه در حال ساخت دانشکده دامپزشکی
4/25/2021 2:27:13 PM 1090

دکتر اکبر حاجی زاده مقدم سرپرست دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و دکتر رضا حاجی پور نماینده محترم مردم شریف شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی با همراهی دکتر جعفری معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از روند ساخت پروژه دانشکده دامپزشکی بازدید نمودند.

0 نظر
ثبت نظر