برگزاري كارگاه آموزشي: تجزيه و تحليل حوادث فرايندي به كمك نرم افزار PHAST
5/8/2021 5:18:11 PM 713

برگزاري كارگاه آموزشي: تجزيه و تحليل حوادث فرايندي به كمك نرم افزار PHAST

 

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر