تولید و عرضه روزانه هزاران لیتر مواد ضدعفونی‌کننده توسط کادر علمی دانشگاه با کمک بسیج سپاه
4/6/2020 7:07:11 PM 2350

بسمه تعالی

   در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام گرفت: 

تولید و عرضه روزانه هزاران لیتر مواد ضدعفونی‌کننده توسط کادر علمی دانشگاه با کمک بسیج سپاه 

 

 

 

 

دکتر داود دومیری گنجی رییس دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین امل، روزانه از تولیدهزاران لیتر موادضدعفونی‌کننده وگندزایی در این واحد دانشگاهی خبر داد. ایشان تاکیدکردند خدمت رسانی این دانشگاه به شهروندان آملی تا پایان خطرات ناشی از کووید۱۹ همچنان ادامه خواهد داشت.

 دومیری گنجی صبح امروز درحاشیه بازدید ازاین مرکز تولیدکننده موادضدعفونی کننده و گندزایی در دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین امل اظهار داشت، با توجه به گستره شیوع کروناویروس و نیازمبرم شهرستان امل به موادضدعفونی کننده،درحرکتی داوطلبانه وخودش اعضاهیات علمی وکارکنان این دانشگاه وبامشارکت وهمیاری بسیج شهرستان آمل،شبانه روزدر۳ شیفت کاری موادضدعفونی کننده وگندزایی تولید و عرضه می شود.

رییس دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین امل تصریح کرد،ازاواخر اسفندماه سالگذشته تاکنون میلیونها لیتر موادضدعفونی کننده بااستاندارد بالا بهداشتی بطور رایگان بین شهروندان و ادارات سرتاسر شهرستان آمل توزیع شد.

 

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

 

0 نظر
ثبت نظر