امور انجمنهای علمی - دانشجویی

شرح وظایف:
انجمنهای علمی با هدف کشف و پرورش استعدادهای دانشجویان، ترغیب و تشویق محققان و دانشجویان ممتاز، ارائه خدمات تکمیلی آموزشی و پژوهشی به دانشجویان، حرکت به سمت بومی و اسلامیسازی علوم مختلف دانشگاهی و پرورش دانشجویان برای ورود هرچه بهتر به جامعه و حوزه کاری مربوط به تخصص آنان در آینده؛ تشکیل شده است.
در این راستا امور انجمنهای علمی دانشگاه آمادگی دارد در برگزاری همایشهای دانشجویی، مسابقات علمی دانشجویی، جشنوارههای علمی، نشستهای تخصصی، سخنرانیهای علمی، برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در حوزههای علمی، اختراعات دانشجویی، تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه، گشتها و بازدیدهای علمی، برگزاری کارگاهها، دورههای آموزشی و  دیگر حوزههای علمی و پژوهشی دانشجویی مساعدت نماید.
در حال حاضر انجمن های علمی – دانشجویی فعال در دانشگاه به شرح ذیل می باشند:
  • انجمن علمی – دانشجویی دامپزشکی : شناسنامه انجمن در قالب فایل ذیل قابل دسترس می باشد.
 
  • انجمن علمی – دانشجویی مهندسی: شناسنامه انجمن در قالب فایل ذیل قابل دسترس می باشد.
 
  • انجمن علمی – دانشجویی زیست فناوری و گیاهان دارویی: شناسنامه انجمن در قالب فایل ذیل قابل دسترس می باشد.
 
 
 
کانونهای فرهنگی-هنری 

شرح وظایف:
کانونهای فرهنگی-هنری دانشجویان به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتفرهنگی دانشجویان، سامان بخشیدن به خواستهها و تلاشهای خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی تشکیل شدهاند. مهمترین کانونهای فعال در دانشگاه به شرح ذیل میباشند: 
 
 
کانون قرآن و عترت (ع)
 
نام دبیر: میثم لطفی
رشته تحصیلی: بهداشت و بازرسی گوشت
ایمیل: Meysamlotfi@gmail.com
 
کانون گردشگری
 
نام دبیر: فاطمه سپنج پور
رشته تحصیلی: مهندسی تولیدات گیاهان دارویی
ایمیل: F.sepanjpour@yahoo.com
 
 
کانون شعر و ادب
 
نام دبیر: صلاح الدین امامی
رشته تحصیلی: بهداشت و بازرسی گوشت
ایمیل:  -
 
کانون تئاتر
 
نام دبیر: افشین غلامی
رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات (IT)
ایمیل:  -