ریاست دانشکده : دکتر مجتبی رنجبر
برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید
شماره تماس: 160


مهمترین رسالت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، همانگونه که از اسم آن پیداست تمرکز بر روی فعالیت‌های علمی و پژوهشی مبتنی بر رشته‌های نوین می‌باشد. یکی از مهمترین زمینه‌های فعالیت در رشته‌های نوین، زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های زیست فناوری است، زیرا زیست فناوری تکمیل کننده زنجیره تولید ثروت از علم می‌باشند. این مساله باعث شده است تا یکی از دانشکده‌های پیشنهادی، دانشکده زیست فناوری باشد. در شکل‌گیری این دانشکده سعی شده است تا اولا هیچ همپوشانی با فعالیت دانشگاه‌های دیگر استان نداشته باشد، ثانیا سعی شود که از همه پتانسیل‌های استان و شهرستان آمل استفاده گردد.
بنابراین هدف از تأسیس این دانشکده ایجاد و توسعه رشته‌های جدید بین رشته‌ای در عرصۀ زیست فناوری برای همگام شدن با تحولات فناوری مدرن روز دنیا و مخصوصاً ایجاد سهم شایسته در زمینه فناوریهای نوین و تکوین علم و دانش برای کشور می‌باشد بخاطر اینکه به مدد این فناوری نوین، پتانسیل قابل توجهی در علوم زیست شناسی پایه، فرآوری غذایی و تغذیه، صنایع شیمیایی، پزشکی و داروسازی، محیط زیست و صنایع کشاورزی به وجود آمده است. با توجه به اهمیت زیست فناوری یک بازنگری در سند توسعه زیست فناوری در راستای اهداف افق 1404 انجام گرفت. استان مازندران بخصوص شهر آمل به دلیل وجود چندین شهرک صنعتی فعال، کارخانه های غذایی بین المللی و معتبر، دریا و جنگل می تواند به عنوان یکی از قطب های مهم برای تولید محصولات زیست فناوری محسوب شود. گستردگی حوزه فعالیت زیست فناوری از یک سو و ضرورت رعایت استانداردها و ارتقاء کیفیت محصولات از سوی دیگر موجب شده است تا صاحبان این صنعت، تحقیق، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص را به عنوان یکی از حلقه های اجتناب ناپذیر مجموعه مدیریتی خود مورد توجه قرار دهند. بنابراین دانشکده زیست فناوری در یک نگاه کلی‌تر نماد بارزی از رویکرد جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعریف و توسعه مراکز تحقیقاتی می‌باشد که در این راستا گروه‌های ذیل راه‌اندازی یا در شرف راه اندازی می باشد.

1. گروه زیست فناوری میکروبی
  •          رشته  کارشناسی زیست فناوری
  •          رشته کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی
2. گروه زیست فناوری دریا
  •         رشته  کارشناسی زیست عمومی
  •         رشته کارشناسی زیست جانوری
3. گروه زیست فناوری گیاهان دارویی
  •         رشته کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی- گیاهان دارویی و معطر
4. گروه بیوانفورماتیک


برای مشاهده اعضای هیئت علمی دانشکده اینجا کلید کنید.