کمک پانزده میلیارد ریالی  جناب آقای دکتریوسفیان نماینده محترم شهرستان آمل درمجلس  به  دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
در این نشست که با حضور جناب آقای دکتر یوسفیان، ریاست و مدیران دانشگاه در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید. جناب آقای دکتر دومیری گنجی ضمن خوشامدگویی از حمایتهای فراوان دکتر یوسفیان قدردانی بعمل آورده و اظهار داشتند: این نشست برای دانشگاه بسیار اهمیت دارد.
ریاست محترم دانشگاه بیان داشتند: با توجه به رشد تعداد دانشجو و اعضای هیات علمی نسبت به تمامی مراکز علمی و آموزشی شهرستان که در آینده نیز بیشتر از این خواهد شد گزارشی در مورد کمبود فضای آموزشی، مشکلات دانشگاه و همچنین در مورد عملکرد دانشگاه در حوزه آموزشی، پژوهشی، عمرانی، دانشجویی و بین الملل را بیان داشتند.
در ادامه جلسه مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه گزارشی در مورد عملکرد عمرانی دانشگاه، سایت آغوزبن، پروژه ملی در حال احداث دانشکده دامپزشکی و مشکلات مربوط به این حوزه با توجه به عدم کامل تخصیص اعتبارات و نبود اعتبار کافی مطرح نمودند.
همچنین رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه نیز به نمایندگی از اعضای هیات علمی دانشگاه ضمن قدردانی از حضور نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی، برای همکاری های فراوان در حوزه های مختلف علمی و بین المللی مطالبی را مطرح نمودند.
در این نشست دکتر یوسفیان ریاست مجمع نمایندگان استان های شمالی کشور ضمن تقدیر و تشکر از ریاست محترم، مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه بر ضرورت توسعه ظرفیت های دانشگاه دولتی تخصصی فناوری های نوین آمل تاکید کردند و اظهارداشتند: دانشگاه ها میتوانند در کاهش مشکلات کشور پیشرو باشند و کمک های فراوانی در حوزه های مختلف انجام دهند.
نماینده مردم آمل در مجلس تصریح کرد:  ضمن افزایش ردیف اعتباری دانشگاه در بودجه سال 1398، همچنین مبلغ پنج میلیارد ریال به صورت نقدی در آینده نزدیک و ده میلیاد ریال تا پایان سال جاری از منابع غیر اعتباری به دانشگاه کمک خواهد شد.