نشست تخصصی کارگروه پسماند و صیانت از محیط زیست کشور برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست تخصصی کارگروه پسماند و صیانت از محیط زیست کشور به میزبانی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار گردید.
این نشست تخصصی با حضور جناب آقای مهندس طاهایی ریاست محترم کارگروه پسماند سازمان برنامه وبودجه کشور و سایر اعضای کارگروه برگزار گردید.
در ابتدای این نشست ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر دومیری گنجی ضمن خیرمقدم درخصوص فعالیت های دانشگاه و اهمیت کارگروه پسماند مطالبی را بیان نمودند. در ادامه جلسه جناب آقای مهندس طاهایی با اشاره به سابقه فعالیت های انجام شده در خصوص پسماند کشور از عزم و اراده دولت بر حل مشکل پسماند در منطقه شمال کشور تاکید نمودند، در پایان جلسه اعضای کارگروه نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه رفع معضل پسماند ارائه نمودند.