قابل توجه دانشجویان محترم
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :  مدیریت روابط عمومی دانشگاه، با هدف کشف استعدادهای دانشجویان گرامی  ((در حوزه های  فیلم کوتاه و عکاسی )) درنظر دارد که دانشجویان علاقه مند جهت همکاری در این حوزه ها دعوت بعمل می آورد. جهت اطلاع بیشتر به جناب آقای کمالی مراجعه گردد.