2/18/2021 7:18:03 PM 2/18/2021 7:18:03 PM
تغییر ورود دانشجویان به سیستم آموزش آنلاین از طریق شماره دانشجویی
2/18/2021 7:18:03 PM | 1041

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، جهت ورود به کلاس های مجازی در محیط Adobe Connect لطفا در قسمت Registered User  «شماره دانشجویی» خود را به عنوان نام کاربری و «کد ملی» را به عنوان رمز عبور وارد کنید تا وارد کلاس مربوطه شوید.

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

0 نظر
ثبت نظر