1/18/2022 1:31:22 PM 1/18/2022 1:31:22 PM
ارزیابی عملکرد آموزش غیرحضوری دانشگاه توسط دانشجویان و اساتید
1/18/2022 1:31:22 PM | 857

 ارزیابی عملکرد آموزش غیرحضوری دانشگاه توسط دانشجویان و اساتید 

با توجه به همه‌گیری بیماری کووید 19، در حال حاضر چهار نیم‌سال است که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، آموزش غیرحضوری بر بستر شبکه‌های الکترونیکی را تجربه می‌کنند. احصای این تجربه و بهره‌برداری از آن در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های آموزش عالی برای دوران پساکرونا بسیار مهم است و می‌تواند این شیوه جدید آموزش را به چارچوبی تعریف‌شده در نظام آموزشی برای بهره‌برداری در موقعیت‌های مشابه تبدیل کند.

لذا از اعضای محترم هیات علمی/ دانشجویان گرامی که تا کنون موفق به ثبت نظرات خود نشده اند تقاضا می‌شود با مراجعه به وب‌گاه وزارت عتف، در صفحه‌های ذیل نسبت به ثبت نظرات خویش حداکثر تا تاریخ 30 دی 1400 اقدام نمایند.

https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2096  (اساتید محترم)

https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095  (دانشجویان گرامی)

 

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر