9/19/2022 9:25:48 AM 9/19/2022 9:25:48 AM
تغییر URL اساتید
9/13/2022 8:24:37 AM | 366

با توجه به تغییر آدرس کلاس آنلاین اساتید، جهت دسترسی دانشجویان گرامی فایل URL پیوست گردیده است.

همچنین دانشجویان جهت ورود به کلاس، از شماره دانشجویی خود به عنوان نام کاربری و ausmt1234 به عنوان رمز عبور پیش فرض استفاده نمایند.

* جهت تغییر رمز عبور میتوانید از فایل راهنما استفاده نمایید.

فایل عنوان
فایل آدرس کلاس‌های آنلاین (URL) اساتید

 

0 نظر
ثبت نظر