11/16/2022 1:01:54 PM 11/16/2022 1:01:54 PM
اطلاعیه مهم دانشگاه در خصوص ضرورت توجه به مقررات آموزشی
11/16/2022 1:01:54 PM | 264

   با توجه به فضای موجود و شرایط حال حاضر جامعه به اطلاع آن دسته از دانشجویان می رساند که عدم حضور آن ها در کلاس های درس در روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ 24 و 25 آبان ماه غیبت آموزشی غیر موجه محسوب شده و دانشجویان ملزم به حضور در کلاس های درس و رعایت قوانین آموزشی هستند.

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر