1/14/2023 12:23:37 AM 1/14/2023 12:23:37 AM
با توجه به تعطیلی کلیه واحد های دانشگاه، سلف سرویس دانشگاه نیز تعطیل می باشد.
1/14/2023 12:23:37 AM | 199

فردا سلف دانشگاه تعطیل می باشد.

باتوجه به تعطیلی کلیه واحدهای دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، سلف سرویس دانشگاه نیز تعطیل می باشد و همچنین پول کسانی که غذا رزرو کردند به حسابشان عودت داده می شود.

 

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

 

0 نظر
ثبت نظر