1/14/2023 7:30:37 PM 1/14/2023 7:30:37 PM
ادامه فعالیت کلیه واحد های دانشگاه و برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی از روز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱
1/14/2023 7:30:37 PM | 285

 ادامه فعالیت کلیه واحد های دانشگاه و برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی از روز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ 

کلیه امتحانات پایان ترم تحصیلی از روز یکشنبه 1401/10/25 مطابق برنامه قبلی برگزار خواهد شد. (حضور اساتید و همکاران مراقب در جلسات امتحان الزامی می باشد.)

 در خصوص زمان جایگزین امتحانات روز شنبه 1401/10/24 متعاقبا اعلام میگردد و هرگونه اخبارجدید از طریق روابط عمومی دانشگاه اطلاع رسانی میگردد.

 

 روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

 

0 نظر
ثبت نظر