10/13/2019 2:50:21 PM 10/13/2019 2:50:21 PM
قابل توجه دانشجویان جدید الورود
10/13/2019 2:50:21 PM | 6441

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه : به اطلاع می رساند،  دانشجویان جدیدالورودی  که موفق به تکمیل فرم های پایش سلامت (جسم و روان) نگردیدند،  جهت تکمیل فرم های مربوطه از تاریخ 98/07/22 لغایت 8 /8/ 98 به پزشک معالج دانشگاه طبق آدرس ذیل مراجعه نموده  و  پس از انجام کار،  فرم های مذکور را به آقای روشن کارشناس امور دانشجویی تحویل نمایند.
آدرس : آمل  خیابان شیخ فضل ا... نوری  نبش فجر 22  آقای دکتر کریمی
ساعت مراجعه :08/30 الی 12/00
شماره تماس :    44271775-011

0 نظر
ثبت نظر