1/22/2023 10:59:04 AM 1/22/2023 10:59:04 AM
برگزاری کارگاه (HES) ویژه دانشجویان ارشد و کارکنان
1/21/2023 10:45:14 AM | 369

پیرو مصوبه شورای آزمایشگاه مورخ 1401/07/04 مصوب گردید که دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی 1400 به بعد، قبل از تصویب پروپوزال خود، دوره ایمنی در آزمایشگاه ها را گذارنده و مدرک معتبر HSE اخذ نمایند و آن را به پروپوزال خود ضمیمه کنند.

در این راستا, مرکز آموزش های آزاد دانشگاه در تاریخ 9 بهمن ماه 1401 قصد برگزاری کارگاه HSE را دارد لذا توصیه می شود که دانشجویان ارشد ورودی 1400 به بعد که قصد فعالیت در آزمایشگاه های دانشگاه را دارند در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در کارگاه مذکور اقدام نمایند. 

 

 

مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر