1/24/2023 4:16:30 PM 1/24/2023 4:16:30 PM
اطلاعیه تغییر بازه زمانی امتحانات پایان ترم (ویژه دانشجویان پسر خوابگاه نیلوفر)
1/23/2023 6:12:37 PM | 495

در پی اتفاق پیش آمده در خوابگاه نیلوفر، برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان پسر ساکن خوابگاه نیلوفر به شرح ذیل تغییر می کند:

 

ردیف تاریخ قبلی امتحان تاریخ جدید ساعت امتحان
1 1401/11/03 1401/11/09 15:30
2 1401/11/04 1401/11/11 15:30
3 1401/11/05 1401/11/12 15:30
4 1401/11/08 1401/11/08 15:30
5 1401/11/10 1401/11/10 15:30

چند تذکر مهم:

1- نحوه برگزاری، بارم بندی و ارزیابی امتحان پایان ترم، به طور کامل در اختیار استاد درس مربوطه می باشد.

2- همه دانشجویان ملزم هستند در راس ساعت تعیین شده در سامانه آموزش مجازی دانشگاه(ادوبی کانکت) حاضر باشند. (هرگونه تغییر در ساعت و نحوه برگزاری امتحان تنها با هماهنگی استاد درس مربوطه امکانپذیر است.)

3- حضور دانشجویان پسر خوابگاه نیلوفر که شرایط شرکت در امتحانات دانشگاه به صورت حضوری را دارا میباشند، بلامانع است.

 

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه

 

0 نظر
ثبت نظر