2/19/2023 10:58:59 AM 2/19/2023 10:58:59 AM
اطلاعیه پذیرش برگزیدگان علمی دوره کارشناسی (استعداد درخشان – بدون آزمون)
2/1/2023 12:20:39 PM | 745

اطلاعیه پذیرش برگزیدگان علمی دوره کارشناسی (استعداد درخشان – بدون آزمون)

برای ورود به دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰3

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به استناد آئین نامه شماره ۳۰7862/ 2و مورخ 1401/10/17 وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1403 - 1402 از بین دانشجویان ورودی ۱۳۹8 که جزو 20درصد برتر میانگین معدل دانشجویان هم ورودی وهم رشته خود می باشند، درکلیه رشته‌هایی که از طریق آزمون سراسری (غیر از کسانی که با سوابق تحصیلی پذیرفته شده اند) پذیرش دانشجو دارد مازاد بر ظرفیت دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان) وبا رعایت کامل مقررات مربوطه، طبق فراخوان پس از بررسی مستندات متناسب و مرتبط با رشته­های موجود در دانشگاه دانشجو می پذیرد.

ضروری است متقاضیان گرامی شرایط ثبت نام را بادقت مطالعه وپیش از ثبت نام از واجد شرایط بودن خود اطمینان حاصل نمایند.

شرایط لازم:

۱- بر اساس نامه شماره ۳۰7862/ 2و مورخ 1401/10/17 وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری متقاضی پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحد های درسی ؛ به لحاظ میانگین کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان با حداقل معدل بالای 15 دربین دانشجویان هم رشته وهم ورودی باشد.

۲- در صورت مساوی شدن معدل دو دانشجو تا حد صدم نمره معیار تعیین دانشجوی برتر تعداد واحد های گذرانده تا پایان نیمسال ششم خواهد بود.

۳- متقاضی بایستی حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شود. حداکثر تا (1402/06/31)

۴- پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش اموختگی وصرفا برای یک بار امکان پذیر است.

۵- چنانچه 20 درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده به دلیل انصراف یا عدم تقاضا ، از تسهیلات مربوطه استفاده نکرده باشند وظرفیت تکمیل نشده باشد، دراینصورت دانشگاه مجاز به پذیرش صرفا ده درصد برتر بعدی همین دانشگاه با اولویت رتبه می باشد.(شایان ذکر است تقاضای ده درصد بعدی در صورت ارسال درخواست متقاضی در هنگام ثبت نام قابل بررسی خواهد بود).

۶- رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته برگزیده شده را، به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم با ارائه معرفی نامه دبیرخانه المپیاد و با تائید وزارت علوم، پذیرش نماید.

۷- دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته، دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیر دولتی – غیر انتفاعی، علمی -کاربردی وپردیس بین‌الملل و پذیرفته‌شدگان با سوابق تحصیلی و دانشجویان دوره‌های مجازی ونیز دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی ودانش‌آموخته‌گان کارشناسی خارج از کشور مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه نمی‌باشند.

۸- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ نظام وظیفه برای داوطلبان مرد

۹- در صورت پذیرش نهایی، تغییر گرایش امکان پذیر نمی‌باشد.

۱۰- دارا بودن صلاحیت عمومی (۱- اعتقاد به دین مبین اسلام ۲- پذیرفتن قانون اساسی وعدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران۳- نداشتن سوء پیشینه ۴- عدم وابستگی حزبی)

تذکر مهم:

 ارائه درخواست ودارا بودن شرایط، به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نمی باشد.

 پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تائید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح وتائید نهایی سازمان سنجش وآموزش کشور می‌باشد.

 وجه پرداختی و مدارک تحویلی قابل استرداد نخواهد بود.

 رشته – گرايش هاي كارشناسي ارشد

زیست فناوری -میکروبی

بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی(دامپزشکی)

مهندسی سیستم های انرژی ( مهندسی شیمی- مهندسی مکانیک-مهندسی برق )

مهندسی برق –شبکه های مخابراتی

 

مدارک مورد نیاز:

۱- تکمیل و ارائه فرم های تقاضای پذیرش

۲- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی.

3- عکس ۴×۳ یک قطعه

4- پرداخت حق ثبت‌نام به مبلغ 1/000/000 (یک میلیون ریال) به شماره شبا IR460100004001110303020034

(شناسه واریز 345110353119505000000000140120) درآمد اختصاصی بانک مرکزیو ارسال فیش واریزی.

نکات مهم درمراحل ثبت نام:

توجه: به مدارک ناقص و یا ارسال شده بعد از تاریخ 1401/12/07 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان باید مدارک مورد نیاز را حداکثر تا پایان وقت اداری 07/ 12/ 1401با پست پیشتاز به نشانی مازندران –آمل – خیابان طالقاني – اباذر 35-سازمان مرکزی دانشگاه – اداره پذیرش و آموزش دانشگاه کد پستی: 64616-46156  ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت «مربوط به پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد» و «نام رشته – گرایش مورد تقاضا» بر روی پاکت الزامی است.

- داوطلبان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در وقت اداری با مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان دانشگاه فناوری های نوین آمل با شماره تلفن  44442135 -011 داخلی 131 تماس حاصل نمایند.

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام یا تحصیل مشخص گرددکه داوطلب واجد شرایط آئین نامه شماره 2/307862و مورخ 1401/10/17 نبوده است ویا در مدارک ارائه شده خدشه ای وجود داشته باشد از ادامه تحصیل در هر مرحله ای که باشد جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات باوی رفتار خواهد شد.  

 

پیوست:

آیین نامه                                 فرم تقاضا                                          گواهی رتبه

 

مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر