6/11/2023 4:09:28 PM 6/11/2023 4:09:28 PM
فیلم آموزشی سامانه جدید آموزش دانشگاه(هم آوا)
6/7/2023 3:24:00 PM | 391

اساتید و دانشجویان محترم جهت تماشای فیلم آموزشی هم آوا بر روی لینک های زیر کلید کنند:

دانشجویان

اساتید

 

0 نظر
ثبت نظر