11/26/2022 11:44:21 AM 11/26/2022 11:44:21 AM
اطلاعیه تغییر بازه امتحانی
11/26/2022 11:43:03 AM | 204

قابل توجه دانشجویان محترم، طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، پایان کلاس ها از 1401/10/15 به 1401/10/22 و همچنین زمان شروع امتحانات از 1401/10/17 به 1401/10/24 تغییر یافت.

 

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر