1/17/2023 6:34:52 PM 1/17/2023 6:34:52 PM
نحوه توزیع غدا (ناهار) فردا به مورخ 28 دی ماه 1401
1/17/2023 6:34:52 PM | 98

قابل توجه دانشجویان گرامی با توجه به تعطیلی دانشگاه به دلیل برگزاری آزمون کنکور سراسری، توزیع غدا (ناهار) فردا به مورخ 28 دی ماه 1401 در تمامی خوابگاه های دانشجویی انجام می پذیرد و همچنین سایر دانشجویانی که ناهار رزو کردند می توانند با حضور در ساختمان مرکزی غذای خود را دریافت نمایند.

 

معاونت دانشجویی

روابط عمومی دانشگاه 

 

0 نظر
ثبت نظر