9/2/2023 11:04:48 AM 9/2/2023 11:04:48 AM
فراخوان مزایده عمومی فروش خودرو
9/2/2023 11:01:50 AM | 207

.به اطلاع می‌رساند دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در نظر دارد از طریق مزایده عمومی و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یک دستگاه خودرو سواری خود را به صورت مزایده به فروش برساند. بدین‌وسیله از متقاضیان دعوت می‌شود با مراجعه به سایت ستادایران به آدرس www.setadiran.ir و بخش مزایده‌ها و سربرگ اجاره با دریافت شرایط و اسناد در این مزایده شرکت نمایند.

متقاضیان میتواند از تاریخ 1402/06/09 تا تاریخ 1402/06/19 جهت بازدید به آدرس آمل، خیابان طالقانی، اباذر 35، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مراجعه نمایند. ساعت بازدید از 8:30 صبح تا 13می باشد.

 

شماره فراخوان در سامانه ستاد: 1002094928000001

مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

مهلت ارائه پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۶/28

زمان بازگشایی پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۶/29

تضمین شرکت در مزایده: 30 میلیون تومان به صورت ضمانت‌نامه بانکی

شماره تلفن جهت پاسخگویی به سوالات: ۰۹۱۲۵۷۰۹۵۷۴ (آقای صفری)

شماره تلفن جهت پاسخگویی به سوالات: 09118556374 (آقای صفری)

روابط عمومی دانشگاه

 

0 نظر
ثبت نظر