9/14/2023 2:15:19 PM 9/14/2023 2:15:19 PM
فرم استعدادیابی رشته هاي ورزشی و تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
9/14/2023 2:12:30 PM | 122

قابل توجه دانشجويان عزیز، واحد تربیت بدنی دانشگاه در راستای استعدادیابی ورزشی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با هدف تشکیل تیم های ورزشی در رشته های مختلف (تیمی و انفرادی) و شناخت استعدادها و مهارت هاي دانشجویان، از شما عزیران دعوت می شود فرم زیر را تکمیل نمایید و برای نشانی زیر ارسال نمایید.

فایل پیوست

sr.hassani@ausmt.ac.ir

 

معاونت دانشجویی
اداره تربیت بدنی
روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر