10/18/2021 10:37:35 AM 10/18/2021 10:37:35 AM
دعوت از دانشجویان علاقه مند جهت تشکیل دوره ها و تیم های ورزشی
10/17/2021 11:59:49 AM | 383

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، معاونت دانشجویی دانشگاه جهت برگزاری دوره ها و تشکیل تیم های ورزشی از دانشجویانی که قصد فعالیت ورزشی دارند با اولویت ذیل دعوت به همکاری می آورد.

- دانشجویانی که فعالیت حرفه ای یا نیمه حرفه ای در رشته های مختلف ورزشی دارند
- دانشجویان دارای مقام قهرمانی
- دانشجویانی که کارت مربیگری یا توانایی آموزش رشته خاصی را دارند
- دانشجویان با استعداد مناسب در یک رشته ورزشی 

افراد متقاضی با رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه (آقای روشن) با شماره داخلی 146 تماس برقرار نمایند.

0 نظر
ثبت نظر